Świadectwo energetyczne i Audyt energetyczny

Audyt energetyczny i świadectwo energetyczne to dwa różne aspekty związane z efektywnością energetyczną budynków. Oto krótka charakteryzacja obu pojęć: Audyt energetyczny: Audyt energetyczny to proces oceny efektywności energetycznej budynku lub systemu energetycznego. Jego celem jest zidentyfikowanie i zrozumienie sposobów, w jakie budynek zużywa energię, oraz proponowanie działań mających na celu jej oszczędzanie. Główne etapy audytu energetycznego to:
a. Zbieranie danych: Audytor zbiera informacje na temat budynku, jego konstrukcji, instalacji HVAC (ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji), oświetlenia, izolacji itp.
b. Analiza zużycia energii: Analizowane są rachunki za energię oraz faktyczne zużycie energii w budynku.
c. Identyfikacja oszczędności: Audytor proponuje zmiany i ulepszenia, które mogą obniżyć zużycie energii w budynku.
d. Raport audytu: Wyniki analizy i zalecenia zawarte są w raporcie audytu energetycznego.
Świadectwo energetyczne: Świadectwo energetyczne (czasem nazywane również certyfikatem energetycznym) to dokument informujący o efektywności energetycznej budynku lub mieszkania. Jest on obowiązkowy w niektórych krajach, w tym w Unii Europejskiej, i ma na celu dostarczenie informacji potencjalnym nabywcom lub najemcom na temat zużycia energii w danym budynku. Główne elementy świadectwa energetycznego to:
a. Skala oceny: Budynki oceniane są na skali od "A" (bardzo efektywny) do "G" (bardzo nisko efektywny).
b. Wydajność energetyczna: Dokument zawiera informacje na temat zużycia energii na ogrzewanie, chłodzenie, oświetlenie i inne aspekty.
c. Zalecenia: Świadectwo może zawierać zalecenia dotyczące poprawy efektywności energetycznej budynku.
d. Ważność: Świadectwo energetyczne jest ważne przez określony okres i musi być dostępne dla potencjalnych nabywców lub najemców.
Ogólnie rzecz biorąc, audyt energetyczny pomaga określić, jakie działania można podjąć w celu poprawy efektywności energetycznej budynku, podczas gdy świadectwo energetyczne dostarcza potencjalnym nabywcom informacji o tym, jakie zużycie energii mogą się spodziewać w danym budynku. Wprowadzenie tych działań ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Szczegóły strony https://swiadectwo-energetyczne.net.pl: