Scalanie jpk - program jpk-link.pl

Wprowadzenie JPK miało na celu ułatwienie i skrócenie czasu oraz zmniejszenie kosztów kontroli wykonywanej przez urząd skarbowy w przedsiębiorstwach, a także usprawnienie procesu dostarczania informacji podatkowym instytucjom kontrolnym.
Aby szybko wygenerować i wysłać JPK, wystarczy pobrać specjalny program JPK Link https://www. jpk-link. pl firmy FORMSOFT Sp. z o. o. Sp. k., dzięki któremu możliwe jest także scalanie JPK i ich edytowanie. Ta opcja jest w szczególności przydatna w przedsiębiorstwach z wieloma oddziałami, biurach rachunkowych czy jednostkach budżetowych. Wszędzie tam, gdzie przygotowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego rzeczywiście bywa dużym wyzwaniem. Należy mieć na uwadze, iż w różnych oddziałach mogą być używane różne aplikacje do finansowo-księgowej obsługi. Poza tym, JPK w formacie. xml jest nieczytelny dla właściciela przedsiębiorstwa. Jeśli przesłane pliki JPK będą błędnie sporządzone, właściciela może czekać nieplanowana kontrola i obowiązek zapłacenia wysokiej kary.
Dlatego też najlepiej jest gdy tworzenie, scalanie JPK i ich wysyłkę wykona specjalistyczny program do JPK. Po wygenerowaniu dokumentu mogą zostać podkreślone ewentualne błędy, jakie przydałoby się poprawić. Złączone pliki JPK automatycznie trafiają do rejestru wszystkich plików, są one przygotowane do podpisania i wysłania.
Program jpk-link. pl, który ułatwia zebranie danych, wykona łączenie JPK, ich kontrolę a także prześle pliki do urzędu skarbowego pozwala oszczędzić czas, ale nie tylko – to też ograniczenie stresu związanego z przygotowywaniem tego typu plików. Dzisiaj program jpk-link. pl FORMSOFT Sp. z o. o. Sp. k., ułatwia nam pracę w naprawdę dużym stopniu, a do tego jesteśmy spokojni, że prawidłowo wywiązujemy się z nałożonego obowiązku.

Szczegóły strony https://www.jpk-link.pl: