Wibor.info

WIBOR, to skrót pochodzący z angielskiego Warsaw Interbank Offered Rate, który odnosi się do średniej stopy procentowej, jaką spotykamy na polskim rynku międzybankowym w ciągu 12 miesięcy. To także wartość, którą banki komercyjne uwzględniają, udzielając pożyczek w złotówkach innym bankom. WIBOR można rozumieć jako wysokość oprocentowania pożyczek, które są ograniczone i mają ustalony okres czasu. Stopa procentowa jest ceną lub kosztem, który obowiązuje posiadacza kapitału, udostępniającego go na określony czas. WIBOR, zarejestrowany jako znak towarowy, od 1993 roku jest obliczany na podstawie średniej arytmetycznej stóp kwotowanych przez banki, które muszą być dealerami rynku pieniężnego i mogą zawierać transakcje z NBP. Wysokość stopy procentowej WIBOR jest ustalana codziennie o godzinie 11:00 w dni robocze.

Szczegóły strony https://wibor.info: