Czystapolska.org.pl

Pierwotnym celem gospodarki o obiegu zamkniętym jest wywarcie pozytywnego wpływu na systemy ekologiczne, które ich nie wyczerpią ani nie przeciążą. Znajduje to odzwierciedlenie w ekologicznych korzyściach gospodarki o obiegu zamkniętym. Na przykład gospodarka o obiegu zamkniętym emituje mniej gazów cieplarnianych, gleba, powietrze i woda pozostają żywotne, a rezerwaty przyrody są zachowane. Zastosowanie obiegu zamkniętego w gospodarce tworzy żywotne ekosystemy, takie jak gleba, powietrze i zbiorniki wodne.

Szczegóły strony https://czystapolska.org.pl: