Usługi BHP i szkolenia ppoż, wstępne, okresowe - alfa-bhp.pl

W nurtach bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, firma Alfa-BHP z Wrocławia stanowi niezawodną przystań dla przedsiębiorstw, oferując wysokiej jakości szkolenia stacjonarne i online. Ich szeroki wachlarz kursów, obejmujący zarówno szkolenia wprowadzające, jak i specjalistyczne kursy dla służby BHP, stanowi solidną bazę wiedzy dla każdej branży. Dzięki elastycznemu podejściu i atrakcyjnym cenom, Alfa-BHP staje się nie tylko partnerem w zapewnieniu bezpieczeństwa w miejscu pracy, ale także architektem spokoju i zaufania. Wybierając ich usługi, inwestujemy nie tylko w fachowość, ale również w pewną przyszłość dla naszych zespołów.
W przypadku długofalowej współpracy pełnimy zadania służby bhp w firmach. Jeżeli w Twoim zakładzie dojdzie do wypadku, możemy zająć się przygotowaniem dokumentacji powypadkowej. Wykonuje się ją w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia i ustalenia czy kwalifikuje się ono jako wypadek przy pracy. Ponadto oferujemy usługę oznakowania zakładów pracy znakami ewakuacyjnymi i przeciwpożarowymi oraz aktualizujemy instrukcje bezpieczeństwa pożarowego. Stawiamy butle pożarowe i gaśnice w miejscach dozwolonych bez konieczności ingerencji osób trzecich z firmy klienta.
Dzięki współpracy z laboratorium możemy wykonać pomiary oświetlenia stanowisk pracy, natężenia hałasu, drgań mechanicznych oraz czynników chemicznych na stanowiskach pracy. dlatego zapraszamy do współpracy gdyż dana firma może zając się sprzedażą swoich usług a nie borykać się w stosach niezrozumiałych przepisów. To już jest w gestii firmy ALFA-bhp. Przeprowadzamy również pomiary elektryczne. Dla klientów z branży gastronomicznej przygotowujemy dokumentacje HACCAP.

Szczegóły strony https://alfa-bhp.pl: